Rafał Leoniak

WRS Fizyki, Komisja Zagraniczna SSPW, Parlament Studentów SSPW

Rafał Leoniak

trener STER od 2017 roku

Obszary specjalności:
  • Zarządzanie projektami zwinnymi oraz kaskadowymi
  • SCRUM
  • Zarządzanie sobą w czasie
  • Komunikacja
  • Przywództwo
  • Teambuilding
  • Motywacja
Doświadczenie samorządowe zdobywał  na Wydziale Fizyki, gdzie angażował się w życie społeczności akademickiej poprzez WRS, a także poprzez działalność w Komisji Zagranicznej SSPW.

W SSPW koordynował wiele różnych projektów takie jak wymiany zagraniczne ATHENS, Konferencję EucA, Bal Połowinkowy, Majówkę oraz wiele innych. W 2016 był Delegatem do Parlamentu Studentów oraz Elektorem Dziekańskim.

Do STER wstąpić by z pasji do nauczania i rozwijania innych. Uwielbia dostrzegać każdy przejaw rozwoju.

Zawodowo zarządza projektami informatycznymi, wykorzystując wiedzę zdobytą m. in. w trakcie kariery samorządowej. Zafascynowany metodykami zwinnymi wciąż poszukuje nowych sposobów na usprawnienie pracy zespołów projektowych.

Zainteresowany sportem, przede wszystkim koszykówką i NBA. Często zaczytuje się w książkach związanych z poszerzaniem własnej świadomości, zarządzaniem projektami, czy też fantastyki szczególnie Wiedźmina.
fot. TVPW TVPW