Paweł Wójcik

Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej “GEOIDA”

Paweł Wójcik

trener STER od 2015 roku

Obszary specjalności:
  • zarządzanie projektami
  • elementy metodyki Design Thinking
  • pozyskiwanie sponsorów
  • zarządzanie zespołem
  • komunikacja
  • motywacja
  • leadership
  • zarządzanie sobą w czasie
Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Do STER wstąpił w 2015 roku, aby przekazać wiedzę członkom samorządu oraz w poszukiwaniu nowych wyzwań. Pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Studentów Geoida, w którym zajmował się inicjowaniem i organizacją wydarzeń dla studentów. Jest absolwentem III edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, w której odbywał zajęcia w trzech głównych obszarach: Przywództwo, Gospodarka, Polityka. W 2016 roku uzyskał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne wyniki w nauce.
Jego pasją jest taniec, wykorzystanie dronów w życiu codziennym oraz rozwój osobisty. Uwielbia czytać reportaż współczesny i literaturę faktu.
Jego życiowe motto, to cytat: "Najlepszym sposobem na przepowiadanie przyszłości jest jej tworzenie" Peter Drucker